IgrajMo se…

… sredo, 6.7., ob 18.00, v Tobačni pri Cirkulaciji 2 in proslavimo naslednji korak k sodelovanju s Cirkulacijo 2.

SporazuMevanje je ključ, ki odklene vsakršni prostor, tudi tistega brez vidnega pre/v/hoda.

VstopiMo 🙂

Written by Gregor Kamnikar