M se danes igrava kar pri Marjeti doma v postelji. Ta postelja ima svojo zgodbo, ki odpira nove. Kakšno zgodbo ima ta postelja in kakšne odpira, pa zveste, če se pridete igrati naslednji M, nekam nekoč. No, zdaj pa nazaj v gibanje po zgodbah in domišljiji ter spominih.

Written by Gregor Kamnikar